Privacyverklaring Florae

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Florae verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze pagina zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 januari 2020.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Florae verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening/bedrijfsvoering
 • Jou kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/bedrijfsvoering uit te voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Florae verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • om je toestemming voor het gebruik van jou op foto’s op onze site te documenteren.

 

Sta jij op één van onze foto’s?

In verband met de wetgeving m.b.t. privacygegevens zullen wij je voortaan schriftelijke toestemming vragen om een foto van jou of je kinderen onder de 16 jaar op onze website, op facebook of in onze nieuwsbrieven te plaatsen. Mocht je toch op één van de foto’s staan zonder dat (in het verleden) schriftelijke toestemming is gevraagd, stuur dan een mailtje naar laurette@florae.nu en dan zullen wij de betreffende foto(s) verwijderen, tenzij je alsnog schriftelijke toestemming verleent.

 

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Florae verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • website
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • rekeninggegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Nieuwsbrief abonnees

 • E-mailadres
 • IP adres

Website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of bedrijf heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via laurette@florae.nu. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren

Florae bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of waartoe wij verplicht worden volgens de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Florae neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

Nieuwsbrief

Florae biedt een nieuwsbrief aan waarmee klanten en geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen Florae. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees als je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Functionele en Analytische cookies

Florae gebruikt op haar website technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.

Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar laurette@florae.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Florae zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Mail:  laurette@florae.nu Telefoonnummer: 06-14472575

Adres: Vermeersweg 52, 7391JL Twello

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Florae neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Email adres
laurette@florae.nu
Telefoon

06-14472575

Adres
Vermeersweg 52
7391 JL Twello