Eetbare wilde planten 

 

De kwekerij is van 1 april tot 1 oktober 2024 elke zondag geopend van 12-17 uur. Andere dagen in het gehele jaar op afspraak: 06-14472575.  Adres: Vermeersweg 52, Twello. Welkom! Dankzij de theetuin is een bezoek nóg leuker!

Bezoek de webwinkel om te kijken wat ons (min of meer) actuele aanbod is. 

Hieronder vind je informatie over standplaats, verzorging en toepassing van de planten.

Akkerkool, Lapsana communis, composietenfamilie. Eenjarig. Hoogte: 80-100 cm. Bloei: juni-oktober, met kleine, (licht)gele, stralende bloemen. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, losse, humushoudende, zwak zure tot kalkhoudende, vaak omgewerkte grond (vrijwel alle grondsoorten, maar vooral op zand en klei). In bossen (lichte plekken in loofbossen), bosranden, heggen, struwelen, houtwallen, parken, plantsoenen, ruigten, ruderale plaatsen (puinhopen en stortterreinen), braakliggende grond, muren, soms in tuinen en akkers, langs spoorwegen (spoorbermen) en bermen (kanaalbermen). Het jonge rozetblad is lekker in de sla (voordat de bloemstengel zich heeft gevormd), ouder blad, voor de bloei, is lekker als gestoofde groente.  

Blaassilene, Silene vulgaris, anjerfamilie. Overblijvend. Hoogte: 30-60 cm. Bloei: mei-september, met witte bloemen met een prachtig geaderde, opgeblazen kelk. Sierwaarde. Te vinden op zonnige, open (pionier) tot grazige plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, vaak min of meer omgewerkte of verstoorde grond (zand, klei of mergel). Ook op zinkhoudende grond. In bermen, zeeduinen (enigszins ruderale duinterreinen), dijkhellingen, grasland (zinkweiden, voedselarm open hooiland en in pionierstadia van kalkgrasland), iets ruderale plaatsen, ruderale terreinen. Nectarplant voor nachtvlinders, insectenplant. Het jonge, wat zilte blad -voor de bloei- is lekker in salades. 

Echte valeriaan, Valeriana officinalis, kamperfoeliefamilie. Meerjarig of vast. Hoogte: 60-120 cm. Bloei: juni-september, met witrozige bloemen. Grote sierwaarde. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, zelden droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (vrijwel alle grondsoorten). Langs waterkanten, grasland (nat verruigd grasland, hooiland en nat, bemest grasland), bermen, dijken, zeeduinen, ruigten, in en langs greppels, moerassen (rietkragen en onregelmatig gemaaid rietland), bossen. Nectarplant voor vlinders; honigbijen, hommels. Het jonge blad in de lente is een heerlijke saladegroente.  

Gewone berenklauw, Heracleum sphondylium, schermbloemenfamilie. Vast, soms tweejarig. Hoogte: 120-150 cm. Bloei: juni-oktober, met witte schermbloemen. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, klei, mergel en kleiig veen). Niet op brakke of zilte grond. In bossen (loofbossen en grienden), bosranden, struwelen, grasland (ruig grasland en hooiland), bermen, dijken, waterkanten (o.a. langs greppels), ruigten, braakliggende grond, plantsoenen en moerassen (rietland). Insectenplant. Hoewel het sap van de plant fototoxisch is, en onder invloed van zonlicht tot (ernstige) brandwonden op de huid kan leiden is het een heerlijke voedselplant. Jonge, nog opgefrotte bladeren, jong blad, stengels, bloemknoppen en zaad zijn eetbaar.  

Gewone Engelwortel, Angelica sylvestris, schermbloemenfamilie. Een tweejarige of vaste plant.  Sierwaarde. Te vinden in (verruigd) grasland, bermen, waterkanten, bossen en bosranden, rietland en natte ruigten. Op zonnige tot licht beschaduwde, iets open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak zwak zure, niet brakke grond. Hoogte: 90-180 cm, bloei juli t/m september met (roze)witte schermbloemen. Nectarplant voor vlinders en insectenplant voor wilde bijen en hommels. Blad, stengels, bloemen en zaden zijn eetbaar als kruid, groente en specerij. De plant, inclusief de wortels heeft geneeskrachtige werkingen. Zaaien: 

Gewoon barbarakruid, Barbarea vulgaris, kruisbloemenfamilie. Twee- tot vierjarig. Hoogte: 60-80 cm. Bloei: april-juni met gele bloemen. Sierwaarde. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, grazige grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen). In bermen, langs waterkanten, rivierdijken, kanaaldijken, heggen, ruderale plaatsen, ruigten, zeeduinen, grasland en langs spoorwegen. Blad en bloem zijn eetbaar, blad voor de bloei oogsten, in de winter en het voorjaar. Pittige smaak, een kleine hoeveelheid is lekker in salades. Waardplant voor witjes. 

Grote teunisbloem, Oenothera glazioviana, teunisbloemfamilie. Tweejarig. Hoogte: 50-150 cm. Bloei: juni-september, in het 2e jaar, met grote gele bloemen die ’s avonds opengaan. Grote sierwaarde. Te vinden op zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, vaak omgewerkte grond (zand en stenige plaatsen en soms op mergel). Op hellingen, in zeeduinen, ruigten (kalkrijke ruigten), bouwterreinen (stadsuitbreidingen), bermen (open plekken en langs net aangelegde wegen), industrieterreinen, langs spoorwegen, afgravingen, braakliggende grond, tussen straatstenen en omgewoelde plekken. De hele plant is eetbaar, en vooral de bloemknoppen, bloemen en het zaad zijn interessant. Zaad bevat gammalinoleenzuur (omega vetzuur). De plant wordt door hommels bezocht. 

Judaspenning: (tuin, niet de wilde), Lunaria annua, kruisbloemenfamilie. De violette bloemen zijn een mooie, eetbare decoratie. Grote sierwaarde. Tweejarige plant, houdt van halfschaduw en schaduw en een vochtige, voedselrijke grond. De bloei is in het 2e jaar, maar als je vroeg zaait kan de plant soms ook in het 1e jaar bloeien. Zaait zichzelf goed uit. Bloemen zijn eetbaar. Goede vlinder/insectenplant. De zaaddozen zijn erg decoratief. Hoogte: 30-90 cm, bloei: mei, juni.

 

Look-zonder-Look, alliaria petiolata, kruisbloemen familie. Tweejarig. Hoogte: 20-100 cm. Bloei: april-juni met spierwitte bloemen. Sierwaarde. Te vinden op licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak kalkhoudende, losse, meestal zandige grond (zand, leem, zavel). In heggen, bosranden, struwelen, hakhoutbosjes, houtwallen (voedselrijke zomen), bossen (loofbossen, parkbossen en langs boswegen), halfbeschaduwde bermen, ruderale plaatsen en waterkanten (bosbeekoevers). Kiemplant, blad, bloem en wortel zijn eetbaar. Belangrijke waardplant voor de oranjetip en het klein geaderd witje, en voor wilde bijen.  

Middelste Teunisbloem, Oenothera biennis, teunisbloemfamilie. Tweejarig. Hoogte 120-150 cm. Bloei: juni-september met gele bloemen (kleiner dan de grote teunisbloem). Grote sierwaarde. Te vinden op zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, vaak omgewerkte (verstoorde) grond. In bermen, zeeduinen (o.a. in laag duindoornstruwelen), dijken, ruigten (kalkrijke ruigten), ruderale terreinen. De hele plant is eetbaar. Vooral bloemknop, bloem en zaad zijn interessant. Zaad bevat gammalinoleenzuur (omega vetzuur). Vlinder en insectenplant.  

Moerasspirea, Filipendia ulmaria, rozenfamilie. Vaste plant. Hoogte: 60-120 cm. Bloei: juni-september, met crème-witte bloemen met een heel karakteristieke, medicinale geur. Sierwaarde. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, weinig of niet-bemeste, zwak zure tot kalkhoudende, humeuze grond (leem, zand, löss, rivier- en beekklei, zavel en laagveen, maar niet op zeeklei). Langs waterkanten, in moerassen, grasland (hooiland, boezemlandjes en nat, licht bemest grasland), bermen, ruigten, langs spoorwegen (spoorweggreppels), zeeduinen, afgravingen, dijken, bossen (lichte plekken in natte loofbossen), kapvlakten en uiterwaarden.  De bloemen hebben een heerlijke, ’medicinale’ geur en smaak die o.a. aan amandel doet denken. Heerlijke toevoeging aan fruitdesserts, interessant voor creatieve koks. Waard- en nectarplant voor vlinders, belangrijk voor wilde bijen. 

Veldsalie, Salvia pratensis, lipbloemenfamilie. Overblijvend. Hoogte: 60-80 cm. Bloei: mei-juli (soms augustus, september) met blauwpaarse bloemen. Sierwaarde. Te vinden op zonnige, warme plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende grond (zavel, leem, slibhoudend zand en lichte klei). In grasland (rivierbegeleidend grasland en kalkgrasland), rivierdijken (dijkgrasland), rivierduinen, bermen, kalkhellingen en langs spoorwegen (spoorbermen). Zeldzaam in Nederland en België. Vlinder- en insectenplant. Te gebruiken als keukenkruid.  

Welriekende agrimonie, Agrimonia procera, rozenfamilie. Vaste plant. Zeldzaam, Rode Lijst. De bladeren ruiken heerlijk en kunnen in de thee. Mooie tuinplant met sierwaarde dankzij de gele bloemaren en het fraaie blad. Hoogte: 45-150 cm. Bloeitijd: juni t/m augustus. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige, matig voedselrijke, vaak leemhoudende en matig kalkhoudende tot matig kalkarme grond. Waardplant voor verschillende soorten vlinders. 

Akkerkool, Lapsana communis, composietenfamilie. Eenjarig. Hoogte: 80-100 cm. Bloei: juni-oktober, met kleine, (licht)gele, stralende bloemen. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, losse, humushoudende, zwak zure tot kalkhoudende, vaak omgewerkte grond (vrijwel alle grondsoorten, maar vooral op zand en klei). In bossen (lichte plekken in loofbossen), bosranden, heggen, struwelen, houtwallen, parken, plantsoenen, ruigten, ruderale plaatsen (puinhopen en stortterreinen), braakliggende grond, muren, soms in tuinen en akkers, langs spoorwegen (spoorbermen) en bermen (kanaalbermen). Het jonge rozetblad is lekker in de sla (voordat de bloemstengel zich heeft gevormd), ouder blad, voor de bloei, is lekker als gestoofde groente.

Bonte gele dovenetel, Lamiastrum geobdolon. Blad (met stengel) als groente en kruiderij. Grote sierwaarde dankzij de mooie gele bloemen en het bonte blad, kan goed op schaduwrijke plekken onder heesters.

Bosaardbei, Fragaria vesca is een mooi bodembedekkertje onder heesters, bloeit mooi en geeft verrukkelijke kleine aardbeitjes met een uitermate krachtige smaak. Een aanrader voor elke tuin!

Bosandoorn, Stachys sylvatica. Blad (met stengel) voor de bloei (of de bloemen eruitknippen) als soepgroente of kruiderij. Het blad ruikt naar muffe champignons, maar de smaak is erg goed!

Brave hendrik, Blitum Bonus-Henricus, is een vaste plant, waarvan de bladeren als spinazie worden gegeten. Houdt van een warme beschutte standplaats op (zeer) voedselrijke grond. Staat op de Rode Lijst.

Daslook, Allium ursinum. Blad (en ook bloem) als groente en kruiderij. Heerlijke knoflooksmaak, rauw en gekookt bruikbaar, en een goede voorjaarsreiniger. Oogstbaar vanaf februari. Gebruik de plant tot de bloei ergens in april. Zorg voor een humusrijke loofbosbodembedekking. De plant staat op de Rode Lijst.

Duizendblad, Achillea millefolium. Blad en bloem als kruiderij.  

Echte valeriaan, Valeriana officinalis, kamperfoeliefamilie. Meerjarig of vast. Hoogte: 60-120 cm. Bloei: juni-september, met witrozige bloemen. Grote sierwaarde. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, zelden droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (vrijwel alle grondsoorten). Langs waterkanten, grasland (nat verruigd grasland, hooiland en nat, bemest grasland), bermen, dijken, zeeduinen, ruigten, in en langs greppels, moerassen (rietkragen en onregelmatig gemaaid rietland), bossen. Nectarplant voor vlinders; honigbijen, hommels. Het jonge blad in de lente is een heerlijke saladegroente. De bloem is voor culinaire creatievelingen.

 Geel nagelkruid, Geum urbanum. Blad als soepgroente en in mengsels als kruiderij, blad en wortel in de thee, wortel als specerij. 

Gewone berenklauw, Heracleum sphondylium, schermbloemenfamilie. Niet te verwarren met de reuzenberenklauw! Vast, soms tweejarig. Hoogte: 120-150 cm. Bloei: juni-oktober, met witte schermbloemen. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, klei, mergel en kleiig veen). Niet op brakke of zilte grond. In bossen (loofbossen en grienden), bosranden, struwelen, grasland (ruig grasland en hooiland), bermen, dijken, waterkanten (o.a. langs greppels), ruigten, braakliggende grond, plantsoenen en moerassen (rietland). Insectenplant. Hoewel het sap van de plant fototoxisch is, en onder invloed van zonlicht tot (ernstige) brandwonden op de huid kan leiden is het een heerlijke voedselplant. Jonge, nog opgefrotte bladeren, jong blad, stengels, bloemknoppen en zaad zijn eetbaar. 

Gewone Engelwortel, Angelica sylvestris, schermbloemenfamilie. Een tweejarige of vaste plant.  Sierwaarde. Te vinden in (verruigd) grasland, bermen, waterkanten, bossen en bosranden, rietland en natte ruigten. Op zonnige tot licht beschaduwde, iets open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak zwak zure, niet brakke grond. Hoogte: 90-180 cm, bloei juli t/m september met (roze)witte schermbloemen. Nectarplant voor vlinders en insectenplant voor wilde bijen en hommels. Blad, stengels, bloemen en zaden zijn eetbaar als kruid, groente en specerij. De plant, inclusief de wortels heeft geneeskrachtige werkingen.

Gewone melkdistel, Sonchus oleraceus. Het jonge blad is heerlijk in salades en kan ook goed gekookt worden. Hoe ouder het blad hoe bitterder.

Gewone ossentong, Anchusa officinalis. Dankzij de kleine blauwe bloem een mooie decoratie en een mooie tuinplant. Bevat de alkaloïde pyrrolizidine en dus alleen in kleine hoeveelheden te gebruiken.

Gewoon barbarakruid, Barbarea vulgaris, kruisbloemenfamilie. Twee- tot vierjarig. Hoogte: 60-80 cm. Bloei: april-juni met gele bloemen. Sierwaarde. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, grazige grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen). In bermen, langs waterkanten, rivierdijken, kanaaldijken, heggen, ruderale plaatsen, ruigten, zeeduinen, grasland en langs spoorwegen. Blad en bloem zijn eetbaar, blad voor de bloei oogsten, in de winter en het voorjaar. Pittige smaak, een kleine hoeveelheid is lekker in salades. Waardplant voor witjes.

Groot kaasjeskruid, Malva sylvestris, kaasjeskruidfamilie. Vaste plant (soms tweejarig). Houdt van (vochtige), voedselrijke, omgewerkte grond. Grote sierwaarde. De bloemen en het blad zijn eetbaar en geneeskrachtig.

Grote en middelste teunisbloem, Oenothera galzioviana en Oenothera biennis, teunisbloemfamilie, is een aanwinst voor de tuin: de plant bloeit lang en uitbundig, met bijna lichtgevende gele bloemen die ‘s avonds opengaan. Alles is eetbaar, en met name knoppen, bloemen en het gammalinoleenzuur-rijke zaad zijn interessant. De plant is tweejarig en zaait zichzelf goed uit. 

Hondsdraf, Glechoma hederacea. Als kruiderij en in thee. In bescheiden hoeveelheden consumeren. Bloem als decoratie.

Hemelsleutel, Hylotelephium telephium. Blad lekker knapperig in de sla.

Judaspenning (tuin, niet de wilde), Lunaria annua. De bloemen zijn een mooie, eetbare decoratie.

Kleine veldkers, Cardamine hirsuta. Lekker mild-pittig blad voor sla en op het brood. Lekkerder dan tuinkers en het hele jaar oogstbaar, vooral in de winter.

Klis of klit, Arctium lappa. Heerlijke kiemplantjes met een bite, heerlijke stengels voor de bloei en heerlijke wortelgroente.

Kraailook, Allium vineale. Wilde bieslook, oogstbaar vanaf december tot ergens eind april mei, als groente en kruiderij. Onmisbaar winterkruid in de tuin. 

Kruipend zenegroen, Ajuga reptans, lipbloemenfamilie. Graslandplant op weinig bemeste grond, in matig vochtige graslanden, en bij beekjes. Bij ons doet de plant het goed in een niet-vochtig grasveld in halfschaduw. Mooie sierplant met decoratieve, eetbare bloemen. Het jonge blad kan in de sla of warme gerechten.

Lievevrouwebedstro, Galium odoratum. Vaste plant, schaduwminnend, te vinden in loofbossen met een goed verterende humuslaag. Kan goed als mooie bodembedekker onder heesters staan. Bloeit schitterend in mei-juni. Bekend van meiwijn. Laat vers of gedroogd blad meetrekken in appelsap! Gebruik het met mate in thee om o.a. hoofdpijnklachten te voorkomen. Alleen maar drogen als dat snel en grondig kan gebeuren (droogoven!), anders verandert de coumarine in het giftige dicumarol met antistollings-werking. 

Look-zonder-Look, alliaria petiolata, kruisbloemen familie. Tweejarig. Hoogte: 20-100 cm. Bloei: april-juni met spierwitte bloemen. Sierwaarde. Te vinden op licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak kalkhoudende, losse, meestal zandige grond (zand, leem, zavel). In heggen, bosranden, struwelen, hakhoutbosjes, houtwallen (voedselrijke zomen), bossen (loofbossen, parkbossen en langs boswegen), halfbeschaduwde bermen, ruderale plaatsen en waterkanten (bosbeekoevers). Kiemplant, blad, bloem en wortel zijn eetbaar. Belangrijke waardplant voor de oranjetip en het klein geaderd witje, en voor wilde bijen. 

Maagdenpalm, Vinca minor (eetbare bloemen). Schitterende paarsblauwe eetbare bloemen voor decoratie. Alleen de bloemen zijn eetbaar.

Madeliefje, Bellis perennis. Het blad en de bloemen zijn eetbaar, de bloemen vooral als decoratie. 

Moerasspirea, Filipendia ulmaria, rozenfamilie. Vaste plant. Hoogte: 60-120 cm. Bloei: juni-september, met crème-witte bloemen met een heel karakteristieke, medicinale geur. Sierwaarde. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, weinig of niet-bemeste, zwak zure tot kalkhoudende, humeuze grond (leem, zand, löss, rivier- en beekklei, zavel en laagveen, maar niet op zeeklei). Langs waterkanten, in moerassen, grasland (hooiland, boezemlandjes en nat, licht bemest grasland), bermen, ruigten, langs spoorwegen (spoorweggreppels), zeeduinen, afgravingen, dijken, bossen (lichte plekken in natte loofbossen), kapvlakten en uiterwaarden.  De bloemen hebben een heerlijke, ’medicinale’ geur en smaak die o.a. aan amandel doet denken. Heerlijke toevoeging aan fruitdesserts, interessant voor creatieve koks. Waard- en nectarplant voor vlinders, belangrijk voor wilde bijen.

Paarse dovenetel, Lamium purpurea. Heerlijke groente en kruiderij. Mooie wintergroente.

Roomse kervel, Myrrhis odorata. Mooie grote (sier)plant, met anijssmaak. Heerlijke groente en kruiderij, jonge onrijpe zaden zijn net dropjes.

Veldzuring, Rumex acetosa. Heerlijke zure smaakexplosie: voor salades, soepen en als groente en kruiderij. Oogst vanaf september t/m eind april.

Vogelmuur, Stellaria media. Makkelijk, gulle groente, in salades en tal van gerechten. Hele jaar oogst. Eenjarig, dus zorg ervoor dat hij zaad kan schieten en zich op die manier vermeerdert in de tuin.

Watermunt, Mentha aquatica. Krachtige pepermuntsmaak, heerlijk in thee, sla, dressings, fruit en chocoladegerechten en als kruiderij in warme gerechten. Houdt van natte voeten; dus aan de rand van een vijver of in een ondiepe schaal op het terras die je met water vult. Rijke oogst, mooie bloemen.

 

Welriekende agrimonie, Agrimonia procera, rozenfamilie. Vaste plant. Zeldzaam, Rode Lijst. De bladeren ruiken heerlijk en kunnen in de thee. Mooie tuinplant met sierwaarde dankzij de gele bloemaren en het fraaie blad. Hoogte: 45-150 cm. Bloeitijd: juni t/m augustus. Te vinden op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige, matig voedselrijke, vaak leemhoudende en matig kalkhoudende tot matig kalkarme grond. Waardplant voor verschillende soorten vlinders.

 

Witte dovenetel, Lamium album. Heerlijke kruidige groente en kruiderij, zo’n beetje het hele jaar oogstbaar. Schitterende groente. Van de bloemen maak je een heerlijke, delicate thee.

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, recepten en workshops, laat dan hier je email adres achter!

Contact

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Email adres
laurette@florae.nu
Telefoon

06-14472575

Adres
Vermeersweg 52
7391 JL Twello